Kayıtlar

Mart, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

68 KUŞAĞI SANATÇILARI, UTKU VARLIK VE SANRI SERGİSİ/ SERTAÇ DİNÇER

Resim
1960’lı yıllar tüm dünyada genç neslin sesini yükseltmeye başladığı yıllardır. Eşitlik, özgürlük, barış ve değişim talebine dayanan bu hareket, 68 Hareketi olarak anılmaktadır. Genç nesil, 2. Dünya Savaşı’nı yaşamış bir önceki neslin hatalarını yapmamaya kararlıdır. 68 Kuşağı değişim talep eder. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüketim canavarına dönüşen ve Vietnam ile savaşan ABD’de, çiçek çocuklar, doğaya saygı ve savaş karşıtı politika talep eder. Fransa’da Charles de Gaulle hükümetinin otoriter tavrına karşılık öğrenciler özgürlük talep eder. Türkiye’de ise düşünce ve ifade özgürlüğünü genişleten 1961 Anayasası’nın etkisiyle gençler, seslerini daha rahat duyurmaya başlarlar. 68 gençliği, protestolar ve eylemlerle otoriteyi eleştirir. Sendikal hakların tanınması, yürüyüş hakkının güvenceye alınması, TİP’in TBMM’ye girmesi gibi gelişmeler bu dönemin başlıca değişimleri arasındadır. Ülkedeki değişim rüzgârı, o dönemki adıyla İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde de esmektedir. İlk olarak