HAYAL MÜZELERİ 8 / MONSU DESIDERIO

                                                 METAPHYSIQUE DES RUINES

Monsu Desiredio / les Enfers - 1622 tuval / Musée des Beaux-Arts de Besançon

Tüm varoluşundaki gizemini çözmek epey güç ; Andre Breton  onu yeniden bulup , çıkarmasaydı ;  sanat tarihçi geçinenlerin önemsemediği bir ressam olarak taşra müzelerinde unutulup gidecekti ! François de Nomé adıyla Fransa'nın Metz kentinde 1592 de doğmuş . Daha sonra Napoli'de ressam olarak karşımıza çıkıyor yine Metz'de doğmuş ve napoli'de tanınmış , atölyesi olan Didier Barra  belki tek kişi , Barra'nın yaptığı peyzajları Nomé sanki lanetliyor , kendi "karabasanını" , "apocalyptique "dünyasını boyuyor , hiç bir tuvalde imzası olmadığı için ; kim kimdir ayırmak olanaksız . Bu asrın başlarında Örneğin Bosc "un , Jardin de Délices"( 1504 ) daha sonra Bruegel'in fantastik dünyalarının kim farkındaydı , kentler , ülkeler birbirlerinden ışık yılı uzaktı ; o günün tanınmış sanatçılarının eserleri mesenlerin , aristokratların , kralların ilgi alanlarında , mekanlarında sergilenirdi.

Monsu Deseriredio/ La Cour d'Or

Napoli'de bu sürede gece ve dehşet konusunu seçmiş ve tanınmış başka bir ressam var ; Philippo Nepoletano daha çok gravürlerinden biliniyor , cehennem ve büyücülük sahneleriyle Nomé'yi etkilemiş olabilir.

Metz bir başka yönden de ünlü ; Rabeleis önce Paris'de (1524-1530) hekimlik yaparken "apostasie"yle suçlananınca ,  izini bir süre yitirip Metz'e yerleşiyor, (1545-1547) yıllarında hekim olarak , rue de L'enfer'de oturduğu ev bugün hala duruyor . Gerçekten ilginç bir çağdayız , kendiliğinden "fantastik" , insanın hayal gücünün en bereketli olduğu  bu 16 yüzyıl  örneğin ; Cervantes , Shakespeare , yazar olarak , düşünür Erasmüs , Thomas More , Machiavel , tüm ünlü ressamlar Leonardo de Vinci , Michel Ange , Raphael , Caravage vs. ötesinde yeni kıtaların keşfi ; Christophe Colomb , Magallan Vasco de Gama , Amerigo Vespucci'nin yaşadığı bir yüzyıl . Tüm aydınlıkların dışında 1542 de Papa 3. Paulus'un kurduğu "engizisyon" mahkemeleri bu çağa dehşet saçıyor , Giordano Bruno'nun yargılanıp yakılması bu çağın bir "karabasan" , kilisenin düşüncenin aydınlanmasına karşı nasıl acımasız olabileceğinin en güzel örneğidir . Belki bu "paradoxe" dan yola çıkarak Desirio'nun sanatına varabiliriz ; çünkü başka bir ressam ,  yine Metz'de doğmuş ve de Napoliye yerleşmiş Didier Barra ressam olarak daha çok peyzajlarıyla ünlü , "prospettive e veduta di citta" , her ne kadar yaşadığı peyzaja baksa da ötekilerle beraber , topluca "antik" bir düşün içindeler.


Didier Barra / Metz'den görünüş
Desiredio'daki ikili kişilik Nomé'le çakıştığında bir "allégori"ye saptanır , gece kaçışları , antik dekorlarda hesaplaşmalar , kan dökülür durmadan. Acaba her şey bir gecede mi olup bitiyor ? bir "schizophrénie" mi bu senaryoyu yazdıran , bilinmez ! Belki Lautréamont gibi ; düşlerini , karabasanını boyayan başka bir şairle karşı karşıyayız.

Monsu Desiderio/ Babil kulesi
Resmin içindeki ışık, sanki mimarinin özellikle ışıklandırılması gibi, konturlar bu ışık içinde éclectique bir derinliğe kavuşurken, dekor da tiyatronun işlevini yapıyor ; figürler serbest , oyun başlamıştır. Corinthienne kolonlar , sarayları çeviren kuleler , gothique , antik yıkıntılardan uzaktaki devasa bir kuleye doğru visioner bir evren ;  ağır süslemeler , yaşanmışlıkları simgeyen heykellerden , geçmişin pagamizmine bir metafor misali , insanın tarihine yolculuk ama endişelerimizin o karanlık ormanından geçmek zorundayız, işte "dünyanın sonunun" bir başka allogorisi.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

RAQUIEM POUR UN C.

RESMİN MOZART'I BEDRİ BAYKAM'A YANIT

GÜLÜNÇ BİR ADAMIN DÜŞÜ - BEDRİ BAYKAM